تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۲۲): ( نامه شماره ۲۲۰۹۰)

مشکلاتی در تفسیر، نحوه رسیدگی و اجرای دستورالعمل بخشنامه ۱۰۰/۸۰۷۷۶ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ “نحوه جبران آثار تغییر ارز در پیمان های فاقد تعدیل” در سطح کشور

 

دانلود