اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پرسش و پاسخ (۲۱) : (نامه شماره ۲۲۰۸۹)

دستگاه ها، نهادها و شرکتهای دولتی مشمول ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی کشور

دانلود