اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پرسش و پاسخ (۱۵) : (نامه های شماره ۲۰۰۳ ، ۲۰۱۱۸ ، ۲۰۶۹۲ )

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/01/porsesh-va-pasokh-15-2003-20118.pdf

اجرای کار منعقده شده براساس بخشنامه سرجمع که دستگاههای اجرایی خود را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تغییر ارز نمیدانند، و بند “ج” ماده ۵۳