پرسش و پاسخ و استعلام ها

پرسش و پاسخ (۲۴) : (نامه شماره ۲۲۶۸۶)

پروژه هایی که موافقتنامه های آنها در زمانی منعقد شده است که مشمول دستورالعمل نحوه جبران ارز به شماره 92/53074 مورخ 92/6/23 نمی باشند   دانلود

پرسش و پاسخ (۲۳): (نامه شماره ۲۲۲۵۴)

دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار/ سامانه قبلی فهرست پیمانکاران (pmn)   دانلود

پرسش و پاسخ (۲۲): ( نامه شماره ۲۲۰۹۰)

مشکلاتی در تفسیر، نحوه رسیدگی و اجرای دستورالعمل بخشنامه 100/80776 مورخ 91/10/11 "نحوه جبران آثار تغییر ارز در پیمان های فاقد تعدیل" در سطح کشور   دانلود