اطلاعیه های مهم

دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم عضو انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) که در ساعت ۱۸ روز پنج شنبه مورخ 94/06/12 در محل انجمن واقع در مشهد-بزرگراه شهید کلانتری-سایت مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران برگزار می گردد.
توضیحات بیشتر